Dom Studenta

Studenci zainteresowani zamieszkaniem w Domu Studenckim szczegółowe informacje dotyczące warunków odpłatności, zasad przydziału miejsc oraz regulaminu Domu Studenta znajdą na stronie,

http://www.pwsz.legnica.edu.pl/strona-960-akademik-2


Wnioski można pobierać w pok. 131 Sekcja ds. Pomocy Materialnej

Kontakt

Jerzy Kosiński

tel. 76 723 24 00

ul. Mickiewicza 10

59-220 Legnica

 

nr=0