kierunek Dietetyka

JAK UCZYMY?
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wysoce wykwalifikowaną kadrę medyczną z dziedziny profilaktyki i leczenia schorzeń oraz bezpośrednio pracowników-praktyków z doświadczeniem w zakresie żywności i żywienia człowieka.

CZEGO UCZYMY?
Podstawowym celem jest zdobycie wiedzy praktycznej z zakresu nauk o żywności a w szczególności:
- właściwościach żywności,
- ukazanie wpływu żywności na organizm,
- odżywianie człowieka w chorobie i zdrowiu,
- przedstawienie procesów technologicznych kształtujących określone wartosci żywnosci,
- uczenie zasad konstruowania diet i jadłospisów w zależności od wieku, stanu zdrowia czy trybu życia,
- przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia.

OFEROWANE SPECJALNOŚCI:
- Dietetyka kliniczna,
- Żywienie zbiorowe.

PRAKTYKI
Zaplanowany wymiar praktyk zawodowych wynosi 12 tygodni - 480 godz. Praktyki zawodowe realizowane są w szpitalach, zakładach żywienia zbiorowego, pensjonatach, hotelach, przedszkolach itp.

CO PO STUDIACH?
Dietetyka kliniczna - zdobyte kwalifikacje umożliwiają absolwentom podjęcia pracy m.in. w: podmiotach prowadzących działalność leczniczą (szpitale, poradnie, zakłady opiekuńczo-lecznicze), hotelach czy ośrodkach rehabilitacyjnych, leczniczych i wypoczynkowych oferujących dietę przy określonych schorzeniach, zakładach dostarczających pożywienie do placówek leczniczych i opiekuńczych.
Żywienie zbiorowe - zdobyte kwalifikacje umożliwiają podjęcie pracy m.in. w: placówkach żywienia zbiorowego, cateringu, organizacjach konsumenckich, hotelarstwie, placówkach opiekuńczych i przedszkolach, ośrodkach sportowych i innych.

WYPOSAŻENIE/SPRZĘT
- sale wykładowe wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny,
- własna pracownia technologii żywności, gdzie znajdują się stanowiska umożliwiające praktyczne sporządzanie potraw,
- stanowiska komputerowe umożliwiające planowanie jadłospisów, obliczanie wartości odżywczej posiłków,
- laboratorium mikrobiologiczno-chemiczne, gdzie odbywa się m.in. badanie właściwości i jakości produktów spożywczych,
- analizator składu ciała.

OFERTA POZADYDAKTYCZNA
Studencki Koło Naukowe Młodych Medyków aktywnie działa, organizując pokazy i szkolenia z zakresu medycyny. Studenci Koła uczestniczą aktywnie w konferencjach, sympozjach , seminariach, zjazdach poświęconych działalności Koła. Umacniają więzi koleżeńskie i kreują wizerunek absolwenta.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Uczelnia nasza współpracuje w ramach programu Erasmus+ z 36 partnerami zagranicznymi, z którymi zawarte są umowy dwustronne oraz o partnerstwie. Umożliwia to studentom wyjazdy m.in. do Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Włoch.

KOMFORTOWY AKADEMIK
Dom studenta zlokalizowany jest w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie parku i obiektów sportowych. Studenci mogą zamieszkać w nowocześnie wyposażonych pokojach jedno, dwu, trzy i czteroosobowych z łazienkami.

POMOC MATERIALNA
Studenci mają możliwość ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej w formie:
- stypendium socjalnego - 300 - 550 zł miesięcznie,
- zwiększenia stypendium socjalnego - 300 zł miesięcznie,
- stypendium Rektora dla najlepszych studentów - 400 - 600 zł miesięcznie,
- stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych  - 260 - 450 zł miesięcznie,
- zapomogi - 200 - 1000 zł ,
- stpendium ministra za wybitne osiągnięcia.
(powyższe kwoty obowiązują w roku akademickim 2016/2017)


nr=0