Kierunek Dietetyka

JAK UCZYMY?
Zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wysoce wykwalifikowaną kadrę medyczną z dziedziny profilaktyki i leczenia schorzeń oraz bezpośrednio pracowników-praktyków z doświadczeniem w zakresie żywności i żywienia człowieka.

CZEGO UCZYMY?
Podstawowym celem jest zdobycie wiedzy praktycznej z zakresu nauk o żywności a w szczególności:
- właściwościach żywności,
- ukazanie wpływu żywności na organizm,
- odżywianie człowieka w chorobie i zdrowiu,
- przedstawienie procesów technologicznych kształtujących określone wartosci żywnosci,
- uczenie zasad konstruowania diet i jadłospisów w zależności od wieku, stanu zdrowia czy trybu życia,
- przygotowanie do podjęcia studiów II stopnia.

OFEROWANE SPECJALNOŚCI:
- Dietetyka kliniczna,
- Żywienie zbiorowe,
- Poradnictwo żywieniowe i dietetyka w gastronomii

PRAKTYKI
Zaplanowany wymiar praktyk zawodowych wynosi 12 tygodni - 480 godz. Praktyki zawodowe realizowane są w szpitalach, zakładach żywienia zbiorowego, pensjonatach, hotelach, przedszkolach itp.

CO PO STUDIACH?
Dietetyka łączy wiedzę z zakresu zasad żywienia z podstawami medycznymi oraz technologii gastronomicznych. Odnosi się do racjonalnego odżywiania człowieka zdrowego oraz chorego na wszystkich etapach jego rozwoju. Umożliwia zdobycie zaawansowanej wiedzy i umiejętności z zakresu żywienia człowieka, oceny stanu odżywienia, technologii przygotowywania potraw, kontroli jakości produktów żywieniowych i warunków ich przechowywania, psychologii żywienia i zaburzeń odżywiania, biochemicznych
podstaw żywienia, technologii gastronomicznej oraz szeroko pojętej profilaktyki chorób dietozależnych. Dietetyk jako specjalista ds. żywienia nie tylko uczy jak zdrowo się odżywiać osoby chcące cieszyć się zdrowiem przez całe życie, ale też uświadamia jakie błędy żywieniowe popełniamy i jak je wyeliminować.


WYPOSAŻENIE/SPRZĘT
- sale wykładowe wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny,
- własna pracownia technologii żywności, gdzie znajdują się stanowiska umożliwiające praktyczne sporządzanie potraw,
- stanowiska komputerowe umożliwiające planowanie jadłospisów, obliczanie wartości odżywczej posiłków,
- laboratorium mikrobiologiczno-chemiczne, gdzie odbywa się m.in. badanie właściwości i jakości produktów spożywczych,
- analizator składu ciała.

OFERTA POZADYDAKTYCZNA
Koło Naukowe Dietetyków

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA

Uczelnia nasza współpracuje w ramach programu Erasmus+ z 46 partnerami zagranicznymi, z którymi zawarte są umowy dwustronne oraz o partnerstwie. Umożliwia to studentom wyjazdy m.in. do Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Włoch.

KOMFORTOWY AKADEMIK
Dom studenta zlokalizowany jest w centrum miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie parku i obiektów sportowych. Studenci mogą zamieszkać w nowocześnie wyposażonych pokojach jedno, dwu, trzy i czteroosobowych z łazienkami.

POMOC MATERIALNA
Studenci mają możliwość ubiegania się o świadczenia pomocy materialnej w formie:
- stypendium socjalnego - 650 - 900 zł miesięcznie,
- zwiększenia stypendium socjalnego - 500 zł miesięcznie,
- stypendium Rektora dla najlepszych studentów - 750 - 950 zł miesięcznie,
- stypendium dla osób niepełnosprawnych  - 500 - 700 zł miesięcznie,
- zapomoga - od 200 do 1 500 zł ,
- stpendium ministra za wybitne osiągnięcia.
(powyższe kwoty obowiązują w roku akademickim 2019/2020)


nr=0