Informacje ogólne

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ

adres:
ul. Sejmowa 5a
59-220 Legnica
Budynek A, pokój 341


Na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
 prowadzone są studia o profilu praktycznym, na kierunkach:
                                                                    
Studia pierwszego stopnia
Dietetyka
Pielęgniarstwo
Położnictwo
Ratownictwo medyczne
Coaching zdrowego stylu życia

Studia drugiego stopnia
Pielęgniarstwo
Zdrowie publiczne

Studia jednolite magisterskie
Fizjoterapia