Informacje ogólne

WYDZIAŁ NAUK o ZDROWIU i KULTURZE FIZYCZNEJ

ADRES:
ul. SEJMOWA 5A
59-220 LEGNICA

BUDYNEK A, pokój 341Na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
 prowadzone są studia o profilu praktycznym, na kierunkac
h:

                                                                       Dietetyka - studia I stopnia
                                                                       Pielęgniarstwo - studia I i II stopnia
                                                                       Ratownictwo medyczne - studia I stopnia
                                                                       Fizjoterapia - studia jednolite magisterskie
                                                                       Coaching zdrowego stylu życia - studia I stopnia

                                                                                                                                             
nr=0