Informacje ogólne

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ
adres:
ul. Sejmowa 5a
59-220 Legnica
Budynek A, pokój 341


Na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej
 prowadzone s± studia o profilu praktycznym
                                                                    
Studia pierwszego stopnia
Kierunki:

Studia drugiego stopnia
Kierunki:

Studia jednolite magisterskie
Kierunek