Konsultacje

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej - pokój A 341

dr Monika Wierzbicka

  • konsultacje dla studentów

czwartek: 11.00-12.30

  • dyżur dla nauczycieli

czwartek: 11.00-12.30

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej - pokój A 341

dr inż. Ewa Walczak-Chajec

  • konsultacje dla studentów

wtorek: 13.15-14.45 

  • dyżur dla nauczycieli

wtorek: 13.15-14.45

 

KONSULTACJE PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH W SEMESTRZE LETNIM 2019-2020

 

 

nr=0