Konsultacje

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej - pokój A 341

dr Monika Wierzbicka

  • konsultacje dla studentów

wtorek: 10.00-11.30

  • dyżur dla nauczycieli

środa: 10.00-11.30

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej - pokój A 341

dr inż. Ewa Walczak-Chajec

  • konsultacje dla studentów

czwartek: 10.00-11.30 

  • dyżur dla nauczycieli

wtorek: 10.00-11.30

 

KONSULTACJE PRACOWNIKÓW DYDAKTYCZNYCH W SEMESTRZE ZIMOWYM 2019-2020

 

 

nr=0