pokaďż˝ menu
Opłaty

Wysokośc opłat semestralnych za zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2018/2019
Pielęgniarstwo studia niestacjonarne II stopnia - 3 000,00 zł
Studenci mogą dokonać opłaty za zajęcia dydaktyczne danego semestru w całości lub w trzech ratach. Rozłożenie na raty następuje automatycznie z chwilą wpłaty pierwszej raty. Nie wymaga się dodatkowych pism.
Na kierunku Pielęgniarstwo studia niestacjonarne II stopnia raty wynoszą 1 000,00 zł
Terminy dokonania płatności w semestrze zimowym:
1)  I rata 
a) studenci przyjęci na I rok studiów w rekrutacji podstawowej - do 3 października 2018 r.,
b) studenci przyjęci na I rok studiów w rekrutacji uzupełniającej - do 26 października 2018 r.
2) II rata - do 7 listopada 2018 r.,
3) II rata - do 7 grudnia 2018 r.

Terminy dokonania płatności w semestrze letnim:
1) I rata - do 20 lutego 2019 r.,
2) II rata - do 20 marca 2019 r.,
3) II rata - do 24 kwietnia 2019 r

Szczegółowe informacje dotyczące odpłatności za studia w roku akademickim 2018/2019
Zarządzenie Nr 26/18 Rektora Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz terminów ich wnoszenia dla osób studiujących w roku akademickim 2018/2019

Uchwała Nr V/142 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie określenia zasad pobierania opłat  za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów od roku akademickiego 2015/2016

Uchwała Nr V/211 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 maja 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów od roku akademickiego  2015/2016

Uchwała Nr V/216 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 28 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat studentów  od roku akademickiego 2015/2016