pokaďż˝ menu
W ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na l. 2018-2022” zostaną zrealizowane WARSZTATY Z KOMUNIKACJI dla studentów kierunku Dietetyka II rok oraz Fizjoterapia III rok

W ramach projektu pn. „Zintegrowany Program Rozwoju Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy na l. 2018-2022" zostaną zrealizowane WARSZTATY Z KOMUNIKACJI  dla studentów kierunku Dietetyka oraz Fizjoterapia:

14.05.2019r. godz. 13.30-18.30 - kierunek Dietetyka sala 103a 
15.05.2019r. godz. 13.30-18.30 - kierunek Dietetyka sala 103a 
29.05.2019r. godz. 10.00-15.00 - kierunek Fizjoterapia sala 103a 
30.05.2019r. godz. 11.45-16.45 - kierunek Fizjoterapia sala 103a 

Warsztaty są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.