pokaďż˝ menu
I rok: Pisemna poprawka z modułu Biochemia ogólna i żywności u dr E. Walczak-Chajec odbędzie się 27 maja o godzinie 10.00 w sali D17.