pokaďż˝ menu
Ustalone zostały godziny rektorskie w dniu 24 maja 2019 r. od godz. 15.00.