pokaďż˝ menu
1 rok: Studenci, którzy nie otrzymali jeszcze w systemie e-Dziekanat oceny z modułu Prawo medyczne u dr I. Bernatek-Zaguły powinni najpóźniej do końca semestru (tj. 14 czerwca) przedłożyć nową, poprawioną pracę do oceny , pod rygorem wpisania oceny niedostatecznej.