INFORMACJA DOTYCZĄCA ODBIORU DECYZJI STYPENDIALNYCH

Informujemy wszystkich zainteresowanych, że do 20 listopada w  Dziekanacie Wydziału należy odbierać decyzje w sprawie przyznania stypendiów. W miesiącu listopadzie stypendia zostaną wypłacone tylko tym studentom, którzy odbiorą decyzję przed upływem wyznaczonego terminu.
Odebranie decyzji po terminie określonym powyżej spowoduje wypłatę stypendium około 20 grudnia br.