Zgodnie z zarządzeniem Rektora ustala się godziny rektorskie w dniu 10 grudnia 2019 r. od godz. 15.00