2D: Wykład z Etyki zawodu dietetyka z Panem mgr Dariuszem Wędziną z dnia 17 stycznia zostaje przeniesiony na 21 stycznia na godzinę 11.45.

nr=0