Zajęcia praktyczne

Informujemy, że na kierunkach Położnictwo i Pielęgniarstwo studia pierwszego oraz drugiego stopnia  obowiązują dzienniczki zajęć praktycznych. 
Do obowiązków studenta należy wydrukowanie dzienniczka na bieżący semestr ze stroną tytułową oraz stałe posiadanie go na zajęciach celem ich zaliczenia. 
Dzienniczek należy wydrukować dwustronnie.
Po zakończonym semestrze dzienniczki należy w wyznaczonym terminie złożyć w dziekanacie. 

Kierunek Pielęgniarstwo
Zajęcia praktyczne dla kierunku Pielęgniarstwo studia I stopnia
Pierwsza strona - druk dwustronny
Dzienniczek semestr 1 - druk dwustronny
Dzienniczek semestr 3 - druk dwustronny
Dzienniczek semestr 5 - druk dwustronny
Plan opieki dla procesu pielęgnowania w oparciu o ICNP
Proces pielęgnowania pacjenta
Karta pielęgnacji pacjenta

Zajęcia praktyczne dla kierunku Pielęgniarstwo studia II stopnia

Kierunek Położnictwo
Zajęcia praktyczne dla kierunku Położnictwo studia I stopnia
Pierwsza strona - druk dwustronny
Dzienniczek semestr 1 - druk dwustronny