Zajęcia praktyczne

Kierunek Pielęgniarstwo
Zajęcia praktyczne dla kierunku Pielęgniarstwo studia I stopnia
Pierwsza strona - druk dwustronny
Dzienniczek semestr 2 - druk dwustronny
Dzienniczek semestr 4 - druk dwustronny
Dzienniczek semestr 6 - druk dwustronny
Plan opieki dla procesu pielęgnowania w oparciu o ICNP
Proces pielęgnowania pacjenta
Karta pielęgnacji pacjenta

Zajęcia praktyczne dla kierunku Pielęgniarstwo studia II stopnia

Informujemy, że na kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego i drugiego stopnia od semestru zimowego 2020/2021 obowiązują dzienniczki zajęć praktycznych. 
Do obowiązków studenta należy wydrukowanie dzienniczka na bieżący semestr ze stroną tytułową oraz stałe posiadanie go na zajęciach celem ich zaliczenia. 
Dzienniczek należy wydrukować dwustronnie.
Po zakończonym semestrze dzienniczki należy w wyznaczonym terminie złożyć w dziekanacie.