Zmiana organizacji zajęć w Szpitalu - dotyczy studentów Pielęgniarstwa II roku oraz III roku gr 1, 2, 3, 4

Dotyczy studentów Pielęgniarstwa II roku oraz III roku gr 1 - 4. 
  • W dniach 01 i 02 października 2020 r. zajęcia z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy zostały przeniesione do MCSM PWSZ im. Wiotelona w Legnicy.  
  • Dla ww. studentów w dniu 01 października 2020 r. o godz. 13:30 w sali A144 odbędzie się obowiązkowe szkolenie epidemiologiczne prowadzone przez Pielęgniarkę epidemiologiczną Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy. Opiekunem szkolenia jest Pani mgr Renata Hołowiak. 
  • Po szkoleniu zajęcia będą odbywały zgodnie z harmonogramem zajęć.
  • Studenci zobowiązani są do zakrywania ust oraz nosa maseczką oraz przestrzegania aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.
  • Uwaga! Z uwagi na możliwość nanoszonych zmian prosimy na bieżąco śledzić harmonogramy zajęć oraz ogłoszenia na stronie Wydziału.