Informacja o harmonogramach zajęć dla studentów pierwszego roku studiów

Informujemy, że w zakładce Studenci – Harmonogramy zajęć – Planer zamieszczone zostały harmonogramy zajęć dla studentów pierwszego roku studiów (aktualizacja 10.10.2020 r.). 
Grupy ćwiczeniowe zostały przesłane na maila studentów w dniu 9 października 2020 r.