Zajęcia z mgr E. Karlińską z 21.10, 27.10, 28.10.2020 r. zostały odwoałne. Zajęcia zostaną odpracowane w innym terminie.