INFORMACJA DOTYCZĄCA DECYZJI STYPENDIALNYCH

Informujemy, że od środy 28 października w Dziekanatach Wydziałów będzie można odbierać decyzje w sprawie stypendium rektora oraz stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych - dla osób, które wnioski złożyły w sierpniu. 
Jednocześnie informujemy, że w miesiącu październiku  stypendia zostaną wypłacone na konta studentów, bez względu na to czy odebrali decyzję. 
Minimalna liczba punktów (średnia ocen x 10 plus punkty za dodatkowe osiągnięcia) pozwalająca otrzymać stypendium Rektora
COACHING ZDROWEGO STYLU ŻYCIA - 55,9