INFORMACJA DOTYCZĄCA DECYZJI STYPENDIALNYCH

Informujemy, że od środy 28 października w Dziekanatach Wydziałów będzie można odbierać decyzje w sprawie stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych - dla osób, które wnioski złożyły w sierpniu. 
Jednocześnie informujemy, że w miesiącu październiku stypendia zostaną wypłacone na konta studentów, bez względu na to czy odebrali decyzję. 
Stypendia rektora zostaną przyznane i wypłacone w listopadzie z wyrównaniem za październik.