W dniu 02 listopada 2020 r. odwołano zajęcia z Panią mgr Katarzyną Traczuk-Bernat