Zajęcia z dnia 05 listopada 2020 r. z Panią dr M. Wierzbicką zostaną zrealizowane w terminie późniejszym.