Studenci 2 i 3 roku kierunku Pielęgniarstwo studia pierwszego stopnia realizują zajęcia zgodnie z harmonogramem w trybie stacjonarnym oraz online. Od dnia 09 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. studenci I roku będą realizować zajęcia w formie zdalnej na platformie Gsuite.