W zakładce \"Zajęcia praktyczne\" została zamieszczona zaktualizowana wersja dzienniczków praktyk