Zmiany w harmonogramie dla poszczególnych kierunków i roczników studiów (do końca semestru zimowego 2020/2021):

RM1 - zdalnie
RM2, RM3- bez mian (tak jak widnieje w harmonogramie, czyli zdalno/stacjonarnie)
P1, P2, P3 - bez mian (tak jak widnieje w harmonogramie, czyli zdalno/stacjonarnie)
MP1, MP2 - zdalnie
C2 - zdalnie
D1, D2, D3 - zdalnie
MZP1 - zdalnie