Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni - etap II


dodano zał±cznik

Formularz danych osobowych.docx | Formularz danych osobowych
Wstepny bilans kompetencji.docx | Wstepny bilans kompetencji
Oswiadczenie uczestnika.doc | Oswiadczenie uczestnika
Informacje o szkoleniach.docx | Informacje o szkol. rekrutacja
Regulamin rekrutacji.doc | Regulamin rekrutacji