SZKOLENIE Z DZIEDZINY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 2020/2021

Zdalne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest formą zajęć obowiązkowych dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy.
Zgodnie z § 3 ust. 2 zarządzenia Rektora nr 87/20 z dnia 25.08.2020 r. w sprawie organizowania szkolenia studentów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, zaliczenie powyższego szkolenia jest warunkiem zaliczenia pierwszego semestru studiów.  
Instrukcja szkolenia:
1. Podstawą zaliczenia zajęć jest zapoznanie się z załączoną prezentacją multimedialną, oraz prawidłowe rozwiązanie testu. 
2. W przypadku rozpoczęcia studiów na więcej niż jednym kierunku należy zaliczyć test dla każdego kierunku osobno. 
3. Test jednokrotnego wyboru składa się z 12 pytań. 
4. Zaliczenie testu następuje po udzieleniu 8 prawidłowych odpowiedzi.
5. Szkolenie należy zaliczyć najpóźniej do 24 stycznia 2021 r.
Lista kodów pozwalających dołączyć do zajęć 
(prosimy o upewnienie się, że dołączają Państwo do właściwej klasy):
- FIZJOTERAPIA, kod klasy: 5ah3vrd, https://classroom.google.com/c/MjM5NzUzMzAxMjk0?cjc=5ah3vrd
- PIELĘGNIARSTWO I stopnia, kod klasy: ldxxf2v,  https://classroom.google.com/c/MjM5NzUzMzAxMzgz?cjc=ldxxf2v
- PIELĘGNIARSTWO II stopnia, kod klasy: 46wpo55, https://classroom.google.com/c/MjM5NzUzMzAxNDYy?cjc=46wpo55
- DIETETYKA, kod klasy: gajvwhf, https://classroom.google.com/c/MjM5NzUzMzAxNTEw?cjc=gajvwhf
- RATOWNICTWO MEDYCZNE, kod klasy: naaklll, https://classroom.google.com/c/MjM5NzUzMzAxNTUy?cjc=naaklll
- ZDROWIE PUBLICZNE, kod klasy: sedlsdg, https://classroom.google.com/c/MjM5NzUzMzAxNjUy?cjc=sedlsdg