I ROK – informacja dotycząca badań w sanepidzie oraz szczepień WZW

Od dnia 20 stycznia 2021 r. (w godz. 8.00 – 10.30) można się zgłaszać do sanepidu  w Legnicy w celu pobrania próbówek do wykonania badania mikrobiologicznego wymazów. 
Sanepid znajduje się w Legnicy ul. Mickiewicza 2.
Studenci, którzy do tej pory nie odebrali legitymacji studenckich z dziekanatu, proszę to zrobić, przed udaniem się do Sanepidu.

Informacja z Sanepidu:
PUNKT PRZYJMOWANIA PRÓBEK WYMAZÓW Z KAŁU (POKÓJ 14 - PARTER).
Wydawanie probówek oraz zleceń na wykonanie badania: od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:00-10:30
PRZYJMOWANIE POBRANYCH PRÓBEK DO BADANIA:
STUDENCI (za okazaniem legitymacji) – TYLKO we wtorek w godz. od 8:00-10:30
- próbki należy pobrać w trzech kolejnych dniach (najlepiej zacząć w sobotę lub niedzielę),
- próbki należy dostarczyć  do  laboratorium w  czasie  nie  przekraczającym  4 dni  od momentu  pobrania próbki (próbkę przechować w temperaturze lodówki).
Po wykonaniu badań w sanepidzie i otrzymaniu zaświadczenia należy zgłosić się do lekarza medycyny pracy po orzeczenie lekarskie do celów sanitarno – epidemiologicznych wpisu lekarz dokonuje w książeczce do celów sanitarno-epidemiologicznych (dostępne w sklepie papierniczym HAGA ul. Wjazdowa 4) lub wydaje odpowiednie zaświadczenie.
Kserokopię orzeczenia  wraz z jego oryginałem należy dostarczyć do dziekanatu.
Wraz z książeczką sanepidowską (lub zaświadczeniem od lekarza medycyny pracy) należy dostarczyć zaświadczenie o szczepieniu ochronnym przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, większość z Państwa ma te wpisy w książeczce zdrowia dziecka w tabeli ze szczepieniami (wystarczy zrobić ksero); jeśli nie, należy udać się po takie zaświadczenie do przychodni, w której jesteście zadeklarowani jako pacjenci; wymienione dokumenty proszę  dostarczyć do dziekanatu przed rozpoczęciem semestru letniego tj. do dnia 12 lutego 2021 r.; pełną dokumentację powinnam mieć przed rozpoczęciem przez Państwa 2 semestru studiów.