Zalecenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 13 października 2021 r. w sprawie bezpiecznego funkcjonowania Uczelni (English)

Zalecenia Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 13 października 2021 r. w sprawie bezpiecznego funkcjonowania Uczelni
w okresie epidemii na rok akademicki 2021/2022 opracowane na podstawie Wytycznych bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego
i nauki w okresie epidemii opublikowane przez Ministra Edukacji i Nauki

Recommendations of Rector of the Witelon State University of Applied Sciences in Legnica, as of 13th October 2021 on safe University functioning in the epidemic, in the academic year 2021/2022, created basing on Wytyczne bezpiecznego funkcjonowania uczelni i innych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w okresie epidemii (Guidelines on safe functioning of universities and other education subjects in the epidemic) published by the Minister of Education
dodano załącznik

Wytyczne na r 20212022 covid.doc |
Tlumaczenie j. angielski.docx |