III rok Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne - Zarząd Województwa Dolnośląskiego z dniem 27 października 2021 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów

Szanowni Państwo,
Zarząd Województwa Dolnośląskiego z dniem 27 października 2021 r. ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendiów 
w wysokości 1 500,00 zł brutto miesięcznie, w okresie od 1 października 2021 r. do 30 czerwca 2022 r., dla studentów III roku studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunkach Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne. Termin naboru wniosków od 27 października do 12 listopada 2021 r.
Program stypendialny zakłada przyznawanie stypendium studentowi III roku, który:
- nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
- nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów w okresie, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
- uzyskał średnią ocen na poziomie co najmniej 4,0;
- podejmie pracę w podmiocie leczniczym, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Dolnośląskie, przez okres 
co najmniej 3 lat.
Zachęcamy studentów studiów pierwszego stopnia kształcących się na kierunku Pielęgniarstwo i Ratownictwo medyczne do składania wniosków o przyznanie stypendium w roku akademickim 2021/2022. Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie stypendiów wraz z terminem składania wniosków zostanie opublikowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pod adresem  https://umwd.dolnyslask.pl/zdrowie/aktualności/ oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w zakładce Zdrowie.
Ponadto informujemy, że w dniu 12 listopada 2021 r. dziekanat będzie nieczynny.

dodano załącznik

plakat.png |