Zapraszamy do udziału w Międzywydziałowych warsztatach: przez kompetencje do profesjonalizmu na rynku

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy ogłasza rekrutację studentów do udziału w bezpłatnych „Międzywydziałowych warsztatach: przez kompetencje do profesjonalizmu na rynku pracy".
Warsztaty prowadzone są w ramach projektu pt. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni - etap II.
Uczestnikami warsztatów mogą być studenci studiów stacjonarnych, tj.:
- 2 i 3 roku studiów licencjackich
- 3 i 4 roku studiów inżynierskich
- 1 i 2 roku uzupełniających studiów magisterskich
- 4 i 5 roku jednolitych studiów magisterskich

Termin warsztatów: 13 grudnia 2021 r., godzina 10:00 - 14:00
Miejsce warsztatów: PWSZ, centrum widowiskowo - konferencyjne, budynek E
Szczegółowe warunki uczestnictwa oraz sposób rekrutacji do projektu zostały określone w Regulaminie rekrutacji studentów w ramach projektu pt. Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni - etap II.
Formularz danych osobowych uczestnika projektu (formularz danych - załącznik 1), podpisany przez studenta, należy złożyć w Dziekanacie właściwym dla danego kierunku studiów lub przesłać pocztą tradycyjną w terminie do dnia 30 listopada 2021 r., z dopiskiem na kopercie „Rekrutacja studentów na warsztaty w ramach ZPU II". W przypadku przesyłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w określonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Rekrutacja trwa do 30 listopada 2021 roku

 

Informacja dotycząca warsztatow ZPU II

Zapraszamy studentów PWSZ im. Witelona w Legnicy do udziału w:
„Międzywydziałowych warsztatach: przez kompetencje do profesjonalizmu na rynku",
które realizowane są w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju Uczelni - etap II"
Warsztaty są realizowane w partnerstwie z pracodawcami.

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?
Udział w warsztatach da studentom możliwość rozwoju deficytowych kompetencji miękkich, oczekiwanych przez pracodawców, szczególnie w zakresie:
• komunikacji interpersonalnej,
• sprawności adaptacyjnej i współpracy w interdyscyplinarnych zespołach,
• integracji wiedzy i doświadczeń z różnych obszarów,
• formułowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem wiedzy, także z innych dziedzin.

Jak będą przebiegać warsztaty?
W warsztacie jednorazowo bierze udział 60 studentów reprezentujących wszystkie kierunki, po 20 osób z każdego wydziału.
Uczestnicy będą pracować podzieleni na cztery 15 - osobowe grupy, każdej grupie będzie towarzyszyć 2 trenerów.
Warsztat będzie składał się z 4 części, w każdej z nich uczestnicy wezmą udział w kolejnych grach.
Po każdej grze uczestnicy omówią ćwiczenie oraz otrzymują od trenerów feed back.

Jak długo będą trwać?
5 godzin.

Gdzie odbędą się warsztaty?
W centrum widowiskowo - konferencyjnym, budynek E.

Organizatorzy zapewniają przerwy kawowe.


dodano załącznik

Zal. 5 Bilans kompetencji.docx |
Zal. 3 Wstepny bilans kompet..docx |
Zal. 2 Oswiadczenie RODO.doc |
Zal. 1 Formularz danych osob..docx |
Regulamin rekrutacji.doc |