Opiekunowie kierunków

Opiekunowie kierunków na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Studia pierwszego stopnia
Kierunek Dietetyka - mgr Katarzyna Traczuk-Bernat
Kierunek Pielęgniarstwo - mgr Iwona Florek
kierunek Położnictwo - mgr Iwona Florek
Kierunek Ratownictwo medyczne - mgr Mariusz Trela

Studia drugiego stopnia
kierunek Pielęgniarstwo - mgr Iwona Florek
kierunek Zdrowie publiczne - mgr Mariusz Trela

Studia jednolite magisterskie
Kierunek Fizjoterapia - mgr Monika Kamieniecka