Modyfikacja adresów mailowych w Google Workspace

W związku ze zmianą nazwy naszej Uczelni prowadzone są prace dotyczące zmiany domeny internetowej Uczelni.
Nową podstawową domeną jest collegiumwitelona.pl, pod którą to można m.in. znaleźć stronę WWW. 
Modyfikacji ulegną w najbliższych dniach  również adresy pocztowe. Od dnia 9 lutego 2022 r. nie będzie możliwe zalogowanie się na swoje konto w Google Workspace (Meet, Classroom, Gmail itp.) z wykorzystaniem starej nazwy użytkownika, jeszcze w domenie PWSZ. Oto w jaki sposób przebiegnie modyfikacja:
Przykładowy użytkownik/student Jan Kowalski posiadał konto jan.kowalski@stud.pwsz.legnica.edu.pl. Od dnia 9 lutego jego podstawowym adresem stanie się jan.kowalski@studenci.collegiumwitelona.pl, z taką też nazwą użytkownika powinien logować się do Google Workspace. Hasło pozostaje bez zmian.
Czy będę mógł logować się ze starą nazwą użytkownika?
- Nie, dozwolona jest tylko aktualna nazwa.
Czy jest to nowe konto?
- Nie, jest to cały czas to samo konto, zmianie ulega tylko nazwa użytkownika oraz podstawowy adres email. Wszystkie zgromadzone dane pozostają zachowane.
Czy dalej będę dostawał wiadomości na stary adres?
- Tak. Stary adres email zostanie ustawiony jako tzw. alias i wiadomości wysyłane po 8 lutego będą trafiały do skrzynki pocztowej. Nie ma zatem obawy o utratę wiadomości od nadawców nie będących świadomymi zmiany.