Gremia wydziałowe

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA:

1. dr Monika Sobolak - Dziekan, przewodnicząca,
2. dr Monika Stanaszek - Prodziekan,
3. mgr Renata Hołowiak - Prodziekan,
4. dr Łukasz Rogowski - Wydziałowy Koordynator ECTS i programu Erasmus+,
5. dr n. med. Jolanta Bielawska - Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa i Położnictwa, nauczyciel kierunki położnictwo
6. dr Katarzyna Lisowska - Kierownik zakładu Fizjoterapii, nauczyciel kierunku fizjoterapia
7. dr inż. Iwona Twarogowska-Wielesik - Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego, nauczyciel kierunku dietetyka
8. dr n. med. Adam Kuźmiński - nauczyciel kierunku zdrowie publiczne,
9. mgr Małgorzata Słupska-Kartaczowska - nauczyciel kierunku pielęgniarstwo,
10. mgr Aleksandra Wysowska - nauczyciel kierunku ratownictwo medyczne,
11. mgr Iwona Kowalik - interesariusz zewnętrzny,
12. Aleksandra Binkowska - studentka I roku kierunku położnictwo,
13. Aleksandra Cymbalak - studentka II roku kierunku dietetyka,
14. Katarzyna Czajkowska - studentka II roku kierunku fizjoterapia,
15. Klaudia Piekarczyk - studentka II roku kierunku ratownictwo medyczne,
16. Aleksandra Żelazna - studentka II roku kierunku pielęgniarstwo,
17. Adam Długosz - student I roku kierunku zdrowie publiczne.

ZESPÓŁ DS. KSZTAŁCENIA:
1. dr Monika Sobolak - Dziekan, przewodnicząca
2. dr Monika Stanaszek - Prodziekan
3. mgr Renata Hołowiak - Prodziekan
5. dr n. med. Jolanta Bielawska - Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa i Położnictwa
6. dr Katarzyna Lisowska - Kierownik Zakładu Fizjoterapii
7. dr inż. Iwona Twarogowska-Wielesik - Kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego
8. mgr Elżbieta Bukowska - Kierownik Dziekanatu

KOMISJE PROGRAMOWE

1. Komisja Programowa dla kierunku Dietetyka:
1) dr Małgorzata Jusiakowska-Piputa - nauczyciel akademicki, przewodnicząca
2) prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz - nauczyciel akademicki
3) mgr Kamila Ślusarczyk - nauczyciel akademicki
4) mgr Marzena Witek - nauczyciel akademicki
5) mgr Katarzyna Traczuk-Bernat - interesariusz zewnętrzny
6) Marcin Maliniec - student III roku

2. Komisja Programowa dla kierunku Fizjoterapia:
1) dr Grzegorz Konieczny - nauczyciel akademicki, przewodniczący
2) dr Barbara Cieślik - nauczyciel akademicki
3) dr Łukasz Rogowski - nauczyciel akademicki
4) mgr Arkadiusz Gdula - nauczyciel akademicki
5) mgr Magdalena Sajnach - nauczyciel akademicki
6) mgr Monika Kamieniecka - interesariusz zewnętrzny
7) Filip Wołek - student III roku

3. Komisja Programowa dla kierunku Pielęgniarstwo:
1) dr n. med. Joanna Żółtańska - nauczyciel akademicki, przewodnicząca
2) dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk - nauczyciel akademicki
3) dr hab. Izabela Wróblewska - nauczyciel akademicki
4) mgr Anna Filipienko - nauczyciel akademicki
5) mgr Marta Soboń - nauczyciel akademicki
6) mgr Beata Łabowicz - interesariusz zewnętrzny
7) Alicja Tarnawa - studentka III roku

4. Komisja Programowa dla kierunku Położnictwo:
1) dr hab. n. med. Jerzy Heimrath - nauczyciel akademicki, przewodniczący
2) mgr Dorota Cieciak - nauczyciel akademicki - nauczyciel akademicki
3) mgr Anna Santorowska - nauczyciel akademicki
4) mgr Agata Szocińska - interesariusz zewnętrzny
5) Amelia Skuza - studentka I roku

5. Komisja Programowa dla kierunku Ratownictwo medyczne:
1) dr n. med. Małgorzata Bujnowska - nauczyciel akademicki, przewodnicząca
2) prof. dr. hab. n. med. Grażyna Durek - nauczyciel akademicki
3) mgr Jakub Adamiak - interesariusz zewnętrzny
4) Mateusz Mijal - student III roku

6. Komisja Programowa dla kierunku Zdrowie publiczne:
1) mgr Mariusz Trela - nauczyciel akademicki, przewodniczący
2) mgr Kamil Nowak - nauczyciel akademicki
3) mgr Marcin Klimczak - interesariusz zewnętrzny
4) Dominika Ślazyk - studentka I roku