pokaďż˝ menu
Zakłady

OBSADA KADROWA ZAKŁADÓW DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ


Zakład Nauk Podstawowych

Kierownik: dr inż. Ewa Walczak-Chajec

Pracownicy:


Zakład Pielęgniarstwa

Kierownik: dr n. med. Jolanta Bielawska

Pracownicy:


Zakład Ratownictwa Medycznego

Kierownik: dr n. med. Adam Kuźmiński

Pracownicy:


Zakład Żywienia Człowieka

Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy J. Pietkiewicz

Pracownicy:


Zakład Fizjoterapii

Kierownik: dr Monika Wierzbicka

Pracownicy: