pokaďż˝ menu
Zakłady

OBSADA KADROWA ZAKŁADÓW DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU I KULTURZE FIZYCZNEJ


Zakład Pielęgniarstwa

Kierownik: dr n. med. Jolanta Bielawska

Pracownicy:

Zakład Ratownictwa Medycznego

Kierownik: dr n. med. Małgorzata Bujnowska

Pracownicy:


Zakład Żywienia Człowieka

Kierownik: dr inż. Ewa Walczak-Chajec

Pracownicy:


Zakład Fizjoterapii

Kierownik: dr n. med. Justyna Bugała-Szpak

Pracownicy: