pokaďż˝ menu
Obrony

PROCEDURA DOKONYWANIA KONTROLI ANTYPLAGIATOWEJ PISEMNYCH PRAC DYPLOMOWYCH


Zarządzenie Nr 17/19 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie procedury dokonywania kontroli antyplagiatowej pisemnych prac dyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy


INFORMACJE DOTYCZĄCE OBRON


DIETETYKA

Zarządzenie Nr 16/19 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 22 stycznia 2019 r.  w sprawie prac i egzaminów dyplomowych

INFORMACJE OGÓLNE

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PISANIA PRACY DYPLOMOWEJ -  DIETETYKA

HARMONOGRAM OBRON - czerwiec 2019

Wzór okładki - załącznik 1

Wzór strony tytułowej - załącznik 2

Oświadczenie studenta - ostatnia strona pracy - załącznik 3

Oświadczenie  studenta i oświadczenie promotora pracy dyplomowej - załącznik 4

Karta absolwenta - załącznik 5

Druk do wyliczenia średniej z toku studiów - załącznik 6

Karta zobowiązań - załącznik 6a

Oświadczenie o osiągnięciach - załącznik 7

Opis koperty na płytę - załącznik 8


PIELĘGNIARSTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE

Zarządzenie nr 19/19 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie prac i organizacji egzaminów dyplomowych na kierunkach Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne

 

INFORMACJE OGÓLNE

HARMONOGRAM OBRON RATOWNICTWO MEDYCZNE - czerwiec 2019

Egzamin praktyczny 

Egzamin teoretyczny

HARMONOGRAM OBRON  PIELĘGNIARSTWO - czerwiec - lipiec 2019

 Termin losowania oddziałów na egzamin praktyczny
 Egzamin praktyczny
 Egzamin teoretyczny

PYTANIA  - OGÓLNA WIDZA STUDIOWANEGO KIERUNKU

PIELĘGNIARSTWO 

RATOWNICTWO MEDYCZNE

WYMAGANIA DOTYCZĄCE PISANIA PRAC LICENCJACKICH: Pielęgniarstwo, Ratownictwo medyczne

Wzór okładki pracy - załacznik1

Wzór strony tytułowej - załącznik2

Oświadczenie studenta - ostatnia strona pracy - załącznik3

Oświadczenie studenta i promotora pracy dyplomowej - załącznik4

Karta absolwenta - załącznik5

Karta zobowiązań - załącznik 6a

Druk do wyliczenia średniej z toku studiów - załącznik6

Oświadczenie o osiągnięciach - załącznik7

Opis koperty na płytę -  załącznik 8

 

 

FIZJOTERAPIA

Zarządzenie nr 20/19 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie prac i egzaminów dyplomowych na kierunku Fizjoterapia - studia pierwszego stopnia

Informacje ogólne

Harmonogram obron - czerwiec -lipiec 2019 

egzamin praktyczny 

egzamin teoretyczny

Wymagania dotyczące prac dyplomowych

Pytania na egzamin dyplomowy

Wzór okładki pracy - załacznik1

Wzór strony tytułowej - załącznik2

Oświadczenie studenta - ostatnia strona pracy - załącznik3

Oświadczenie studenta i promotora pracy dyplomowej -załącznik4

Karta absolwenta - załącznik5

Druk do wyliczenia średniej z toku studiów - załącznik6

karta zobowiązań - załącznik 6a

Oświadczenie o osiągnięciach - załącznik7

Opis koperty na płytę -  załącznik 8