Obrony

PROCEDURA DOKONYWANIA KONTROLI ANTYPLAGIATOWEJ PISEMNYCH PRAC DYPLOMOWYCH

Zarządzenie Nr 17/19 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie procedury dokonywania kontroli antyplagiatowej pisemnych prac dyplomowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy

 

Zarządzenie nr 44/20 Rektora z dnia 11 maja 2020 w sprawie zasad składania prac dyplomowych w okresie zagrożenia COVID - 19


Zarządzenie nr 38/20 Rektora z dnia 29 kwietnia 2020 w sprawie organizacji egzaminów dyplomowych w okresie zagrożenia zakażeniem COVID-19
ZGŁOSZENIE TEMATU PRACY DYPLOMOWEJ

 Zgloszenie tematu pracy dyplomowejINFORMACJE DOTYCZĄCE OBRON


DIETETYKA

Zarządzenie Nr 88/19 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 12 grudnia 2019 r.  w sprawie prac i egzaminów dyplomowych

 


PIELĘGNIARSTWO, RATOWNICTWO MEDYCZNE

Zarządzenie nr 21/20 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie prac i organizacji egzaminów dyplomowych na kierunkach Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne

 

Zarządzenie nr 53/20 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie organizacji egzaminów dyplomowych na kierunkach Pielęgniarstwo i Ratownictwo Medyczne w okresie zagrożenia zakażeniem COVID-19

 

  • HARMONOGRAM OBRON RATOWNICTWO MEDYCZNE

Egzamin praktyczny 

Egzamin teoretyczny

  • HARMONOGRAM OBRON PIELĘGNIARSTWO I STOPNIA

Egzamin praktyczny

Egzamin teoretyczny

  • HARMONOGRAM OBRON PIELĘGNIARSTWO II STOPNIA

Egzamin praktyczny

Egzamin teoretyczny

  • PYTANIA  - OGÓLNA WIEDZA STUDIOWANEGO KIERUNKU

Pielęgniarstwo I stopnia

Pielęgniarstwo II stopnia

Ratownictwo medyczne

  • WYMAGANIA DOTYCZĄCE PISANIA PRAC LICENCJACKICH:

Pielęgniarstwo I stopnia - studenci kończący naukę w roku akademickim 2020/2021

Pielęgniarstwo I stopnia - studenci kończący naukę od roku akademickiego 2021/2022

Pielęgniarstwo II stopnia

Ratownictwo medyczne

  • ZAŁĄCZNIKI (zostały przesłane na indywidualny adres e-mail)

 

 

 

FIZJOTERAPIA

Zarządzenie nr 20/19 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie prac i egzaminów dyplomowych na kierunku Fizjoterapia - studia pierwszego stopnia

  • HARMONOGRAM OBRONA

Egzamin praktyczny 

Egzamin teoretyczny

Pytania na egzamin dyplomowy

Wzór okładki pracy - załacznik1

Wzór strony tytułowej - załącznik2

Oświadczenie studenta - ostatnia strona pracy - załącznik3

Oświadczenie studenta i promotora pracy dyplomowej -załącznik4

Karta absolwenta - załącznik5

Druk do wyliczenia średniej z toku studiów - załącznik6

Karta zobowiązań - załącznik 6a

Oświadczenie o osiągnięciach - załącznik7

Opis koperty na płytę -  załącznik 8