pokaďż˝ menu
Praktyki

Zarządzenie Nr 1/15 Rektora  Państwowej Wyższtj Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zasad realizacji praktyk zawodowych

1. Regulamin praktyk zawodowych Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

2. Regulamin praktyk zawodowych Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej dla studentów studiów pierwszego stopnia rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2015/2016


Terminy praktyk zawodowych w semestrze zimowym w roku akademickim 2017/2018

Pielęgniarstwo
Opiekun praktyk zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo : mgr Renata Hołowiak
Kontakt: opiekunpraktyk@poczta.fm
Obowiązująca dokumentacja procesu pielęgnowania
2 rok - WSS Legnica, RCZ Lubin

Opiekun praktyk zawodowych kierunków: Dietetyka: mgr Katarzyna Traczuk - Bernat
3 rok - studia niestacjonarne - WSS w Legnicy, ZOZ w Bolesławcu, WSS w Legnicy

Ratownictwo medyczne
Opiekun praktyk zawodowych na kierunku Ratownictwo medyczne: mgr Wiesław Zielonka

Fizjoterapia
Opiekun praktyk zawodowych na kierunku Fizjoterapia - dr Monika Wierzbicka