pokaďż˝ menu
Praktyki

Regulamin praktyk zawodowych Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kulturze Fizycznej

Zarządzenie Nr 61/17 Rektora  Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad realizacji praktyk zawodowych

Terminy praktyk zawodowych w semestrze zimowym w roku akademickim 2018/2019

Terminy praktyk zawodowych w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019


Pielęgniarstwo
Opiekun praktyk zawodowych na kierunku Pielęgniarstwo : mgr Renata Hołowiak
Kontakt: opiekunpraktyk@poczta.fm
Obowiązująca dokumentacja procesu pielęgnowania
Opiekun praktyk zawodowych kierunków: Dietetyka: mgr Katarzyna Traczuk - Bernat
Ratownictwo medyczne
Opiekun praktyk zawodowych na kierunku Ratownictwo medyczne: mgr Mariusz Trela
Opiekun praktyk zawodowych na kierunku Fizjoterapia - mgr Paulina Wojtaszewska