pokaďż˝ menu
Wzory podań

Podanie do Dziekana - wzór ogólny
Podanie o powtarzanie modułów zgodnie z ECTS
Podanie o zmianę danych osobowych
Podanie o  wydanie duplikatu dokumentów
Wniosek - pozyskanie materiałów do pisania pracy