pokaďż˝ menu
Ubezpieczenia NNW

 

Ubezpieczenie NNW na rok akademicki 2018/2019 

 W dalszym ciągu przyjmowana jest opłata składki ubezpieczenia NNW na rok akademicki 2018/2019

WYSOKOŚĆ SKŁADKI 36,00 ZŁ
Termin płatności do 30.11.2018

Wpłaty przyjmowane są w pokoju 17 budynek A od poniedziałku do piątku i dodatkowo w dwie soboty listopada tj. 03.11.2018 i 17.11.2018 w godzinach od 900 do 1330. Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą wydarzyć się podczas nauki lub pracy oraz w życiu prywatnym, powstałe w kraju i zagranicą w okresie roku akademickiego, tj. od 1.10.2018 do 30.09.2019 r. Ubezpieczenie to jest konieczne w czasie odbywania praktyk studenckich. Zapraszamy.