Ubezpieczenia NNW

UBEZPIECZENIE NNW NA ROK AKADEMICKI 2021/2022 
Do 31 stycznia 2022 r. istnieje  możliwość ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków w firmie InterRisk TU SA VIG. Ubezpieczenie należy wykupić poprzez link  https://klient.interrisk.pl/EduPlusOnline wpisując w rubryce „Wprowadź numer” ID Klienta: 97y48 (Link znajduje się również na plakacie, wystarczy kliknąć). Student, logując się na stronie, jest zobowiązany do podania swoich danych (imię, nazwisko, pesel oraz adres e-mail), a następnie przekierowany zostaje do płatności online. Po opłaceniu składki wygenerowany zostanie certyfikat potwierdzający zawarcie ubezpieczenia, który zostanie przesłany na podany wcześniej adres e-mail. 
Składka ubezpieczenia wynosi 40 zł. 
Student zostaje objęty ochroną ubezpieczeniową od dnia opłacenia składki, do 30 września 2022 r. Ubezpieczenie obejmuje całodobowo następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą wydarzyć się podczas nauki lub pracy oraz w życiu prywatnym, powstałe w kraju  i zagranicą w okresie roku akademickiego. 
Posiadanie ubezpieczenia  NNW jest niezbędne do zgłoszenia praktyki zawodowej.