pokaďż˝ menu
Deficyt punktów ECTS

Deficyt punktów ECTS

Zgodnie z § 29 Regulaminu studiów student uzyskuje prawo do wpisu na kolejny semestr, jeżeli łączna liczba punktów ECTS, dotychczas zgromadzonych przez studenta, nie jest mniejsza od liczby
n x 30 - dn , gdzie:
n - oznacza numer semestru poprzedzającego
dn - dozwolony deficyt punktów po n - tym semestrze


 

Dopuszczalna liczba deficytu punktów ECTS dla studentów kierunków: Dietetyka , Fizjoterapia III rok, Pielęgniarstwo , Ratownictwo medyczne :

a)      8 pkt ECTS po I semestrze

b)      12 pkt ECTS po II semestrze

c)      18 pkt ECTS po III semestrze

d)     13 pkt ECTS po IV semestrze

e)      8 pkt ECTS po V semestrze

f)       0 pkt ECTS po VI semestrze

 

Dopuszczalna liczba deficytu punktów ECTS dla studentów kierunku Fizjoterapia - jednolite studia magisterskie:

a) 8 pkt ECTS po I semestrze

b) 12 pkt ECTS po II semestrze

c) 18 pkt ECTS po III semestrze

d)  22 pkt ECTS po IV semestrze

e)  20 pkt ECTS po V semestrze

f) 18 pkt ECTS po VI semestrze

g) 12 pkt ECTS po VII semestrze

h) 6 pkt ECTS po VIII semestrze

i) 0 pkt ECTS po IX semestrze

j) 0 pkt ECTS po X semestrze

 

Dopuszczalna liczba deficytu punktów ECTS dla studentów kierunku Pielęgniarstwo - studia drugiego stopnia:

a)    8 pkt ECTS po I semestrze   

b)   12 pkt ECTS po II semestrze

c)    16 pkt ECTS po III semestrze          

d)   0 pkt ECTS po IV semestrze