pokaďż˝ menu
Deficyt punktów ECTS

Deficyt punktów ECTS

Zgodnie z § 29 Regulaminu studiów student uzyskuje prawo do wpisu na kolejny semestr, jeżeli łączna liczba punktów ECTS, dotychczas zgromadzonych przez studenta, nie jest mniejsza od liczby
n x 30 - dn , gdzie:
n - oznacza numer semestru poprzedzającego
dn - dozwolony deficyt punktów po n - tym semestrze


Dopuszczalna liczba deficytu punktów ECTS
dla studentów kierunków: Dietetyka (I/II/III rok), Fizjoterapia (II/III rok), Pielęgniarstwo (I/II/III rok), Ratownictwo medyczne (II/III rok):
a)   8 pkt ECTS po I semestrze
b)  12 pkt ECTS po II semestrze
c)  18 pkt ECTS po III semestrze
d)  13 pkt ECTS po IV semestrze
e)   8 pkt ECTS po V semestrze
f)    0 pkt ECTS po VI semestrze


Dopuszczalna liczba deficytu punktów ECTS dla studentów kierunku Fizjoterapia - jednolite studia magisterskie dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2017/2018:

a) 8 pkt ECTS po I semestrze
b) 12 pkt ECTS po II semestrze
c) 18 pkt ECTS po III semestrze
d) 22 pkt ECTS po IV semestrze
e) 20 pkt ECTS po V semestrze
f) 18 pkt ECTS po VI semestrze
g) 12 pkt ECTS po VII semestrze
h) 6 pkt ECTS po VIII semestrze
i) 0 pkt ECTS po IX semestrze
j) 0 pkt ECTS po X semestrze

Dopuszczalna liczba deficytu punktów ECTS dla studentów kierunku Ratownictwo medyczne rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2017/2018:

a) 8 pkt ECTS po I semestrze
b) 12 pkt ECTS po II semestrze
c) 18 pkt ECTS po III semestrze
d) 13 pkt ECTS po IV semestrze
e) 8 pkt ECTS po V semestrze
f) 0 pkt ECTS po VI semestrze
g) 0 pkt ECTS po VII semestrze